საქსტატსა და ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი

თარიღი: 10 ივნისი 2020

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურსა და ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურს  შორის თანამშრომლობის მემორნადუმი გაფორმდა. ორმხრივ დოკუმენტს ხელი უწყების ხელმძღვანელებმა მოაწერეს და მომავალ თანამაშრომლობაზე შეთანხმდნენ.

საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორის, გოგიტა თოდრაძის განცხადებით, ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი სახის თანამშრომლობა, რადგან ის ხელს შეუწყობს საჭირო სტატისტიკური ინფორმაციის დროულ და ხარისხიან მიწოდებას დაინტერესებული მხარისთვის. მისი თქმით, საქსტატი მემორანდუმის ხელმომწერ მხარეს მის ინტერესების სფეროში შემავალი საჯარო სტატისტიკური ინფორმაციით უზრუნველჰყოფს.

მემორენდუმის მიზანია მხარეების ერთობლივი ძალისხმევით ხელი შეუწყოს  თემატური ხასიათის ტრენინგებისა და სემინარების ჩატარებას, კერძოდ სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა სასერტიფიკაციო პროგრამებში სტატისტიკის, როგორც სასწავლო დისციპლინის  ჩართვას.