საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-მაისი (ექსპრეს მონაცემები)

თარიღი: 15 ივნისი 2020

წელი