საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2020 წლის I კვარტალი

თარიღი: 19 ივნისი 2020