საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-მაისი (წინასწარი)

თარიღი: 19 ივნისი 2020

წელი