საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-ივნისი (ექსპრეს მონაცემები)

თარიღი: 13 ივლისი 2020

წელი