სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2020 წლის II კვარტალი)

თარიღი: 19 აგვისტო 2020