საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2020 წლის II კვარტალი (წინასწარი მონაცემები მეცხოველეობის შესახებ)

თარიღი: 19 აგვისტო 2020