ინფორმაცია სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების საქმიანობის შესახებ 2019 წელი

თარიღი: 27 აგვისტო 2020