პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2020 წლის II კვარტალი (წინასწარი)

თარიღი: 8 სექტემბერი 2020