საფოსტო და საკურიერო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების გამოკვლევის შედეგები (2019 წელი)

თარიღი: 30 ოქტომბერი 2020