საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2020 წლის III კვარტალი (წინასწარი მონაცემები მეცხოველეობის შესახებ)

თარიღი: 19 ნოემბერი 2020