სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2020 წლის III კვარტალი)

თარიღი: 19 ნოემბერი 2020