საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-ოქტომბერი (წინასწარი)

თარიღი: 19 ნოემბერი 2020