ინფორმაცია მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტების შესახებ (2021 წლის იანვარი - მარტი)

თარიღი: 29 აპრილი 2021

წელი