სასაკლაოების,ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2020 წელი)

თარიღი: 15 ივნისი 2021