საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2021 წლის I კვარტალი (წინასწარი მონაცემები)

თარიღი: 18 ივნისი 2021