სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2021 წლის მაისი

თარიღი: 21 ივნისი 2021