მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში 2021 წლის I კვარტალი

თარიღი: 24 ივნისი 2021