მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში 2021 წლის II კვარტალი

თარიღი: 23 სექტემბერი 2021