დაუკვირვებადი ეკონომიკის შეფასების გაუმჯობესება

თარიღი: 19 ოქტომბერი 2021

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, ევროკავშირის პროგრამა Twinning-ის პროექტის ფარგლებში, დანიის სტატისტიკის სამსახურთან თანამშრომლობას განაგრძობს.

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში, გასულ კვირას, საქსტატმა ჩეხი ექსპერტების მისიას უმასპინძლა. შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა ეროვნული ანგარიშების მიმართულებით მეთოდოლოგიური სამუშაოების კერძოდ კი დაუკვირვებადი ეკონომიკის შეფასების გაუმჯობესება.

მისიის ფარგლებში ჩეხმა ექსპერტებმა, ქართველ კოლეგებთან ერთად, შეიმუშავეს დაუკვირვებადი ეკონომიკის მატრიცა ევროსტატის მეთოდოლოგიის შესაბამისად. მიღწეული შედეგები მნიშვნელოვანია ეროვნულ ანგარიშებში დაუკვირვებადი ეკონომიკის შეფასების სრულყოფისათვის.

Twinning-ის პროექტის განხორციელება საქსტატში, 2019 წლის აპრილიდან დაიწყო და 2021 წლის ნოემბრამდე გაგრძელდება. პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოს სტატისტიკის შესაძლებლობების შემდგომ გაძლიერებას, საქსტატის მიერ დროული, საერთაშორისო დონეზე შესადარისი და სანდო მონაცემების წარმოების თვალსაზრისით.
 

წელი