საქსტატმა სასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევის საველე სამუშაოები დაიწყო

თარიღი: 11 იანვარი 2013

წელი