საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2021 წლის III კვარტალი (წინასწარი მონაცემები მეცხოველეობის შესახებ)

თარიღი: 16 ნოემბერი 2021