სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2021 წლის III კვარტალი)

თარიღი: 17 ნოემბერი 2021