სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2021 წლის ოქტომბერი

თარიღი: 19 ნოემბერი 2021