ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, ოქტომბერი 2021

თარიღი: 30 ნოემბერი 2021