ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატისტიკური მონაცემები (2021/2022 სასწავლო წელი)

თარიღი: 1 დეკემბერი 2021