ინფლაცია საქართველოში 2021 წლის ნოემბერი

თარიღი: 3 დეკემბერი 2021