საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (2021 წლის III კვარტალი)

თარიღი: 3 დეკემბერი 2021