ფასების სტატისტიკის სექტორული შეფასება

თარიღი: 6 დეკემბერი 2021

6-9 დეკემბერს საქსტატი უცხოელ ექსპერტებს მასპინძლობს. აღნიშნული სამუშაო ვიზიტი ევროსტატის ორგანიზებით ტარდება და მიზნად ისახავს ფასების სტატისტიკის მიმართულებით ე.წ. „სექტორულ შეფასებას“. 

 

ექსპერტების მიერ მისიის პერიოდში შეფასდება ფასების სტატისტიკის სფეროში არსებული მდგომარეობა, ბოლო წლების განმავლობაში მიღწეული პროგრესი, დეტალურად შემოწმდება გამოყენებული მეთოდოლოგიები და შეფასდება მათი შესაბამისობა საერთაშორისო სტანდარტებთან. მისიის დროს გაიმართება სამუშაო შეხვედრები საქსტატის მენეჯმენტთან, ფასების სტატისტიკის დეპარტამენტის თანამშრომლებთან, საქსტატის საბჭოს წევრებთან, ასევე, სტატისტიკური ინფორმაციის წყაროებთან და მომხმარებლებთან (საჯარო სექტორი, მედია, სამეცნიერო და სხვ.). 

 

ფასების სტატისტიკის დეტალური შემოწმება საქართველოში ბოლო 10 წლის განმავლობაში არ ჩატარებულა. შესაბამისად, მისი შედეგი მნიშვნელოვანი იქნება აღნიშნულ დარგში საქსტატის პროგრესის შესაფასებლად. შემოწმების შედეგად, უცხოელი ექსპერტების მიერ მომზადდება დასკვნა და რეკომენდაციები, რომელიც მნიშვნელოვანი სახელმძღვანელო დოკუმენტი იქნება ფასების სტატისტიკის შემდგომი განვითარებისთვის.   

 

 

წელი