რეგიონული მთლიანი შიდა პროდუქტი, 2020 წელი

თარიღი: 24 დეკემბერი 2021

წელი