საქსტატმა SDG-ს ახალი ინდიკატორები გამოაქვეყნა

თარიღი: 24 დეკემბერი 2021

საქსტატმა გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG)  2 ახალი ინდიკატორი გამოაქვეყნა:

 

-    SDG 2.3.1 - სასოფლო მეურნეობების წარმოების მოცულობა შრომის დანახარჯის ერთეულზე, მეურნეობის ზომის და მეურნის სქესის მიხედვით;

 

-    SDG 2.3.2 სასოფლო მეურნეობების საშუალო წლიური მოგება მეურნეობის ზომის და მეურნის სქესის მიხედვით.

 

აღნიშნული ინდიკატორების წარმოება განსაზღვრული იყო საქართველოს ოფიციალური სტატისტიკის ეროვნული სისტემის განვითარების 2020-2023 წლების სტრატეგიით. 

 

გაანგარიშებისას გამოყენებული იქნა გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) მიერ შემოთავაზებული მეთოდოლოგია. ინდიკატორები გამოქვეყნდება  სამ წელიწადში ერთხელ.
 

წელი