საქსტატი მოკლევადიანი სტატისტიკის მაჩვენებლების წარმოებას იწყებს

თარიღი: 30 დეკემბერი 2021

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობის ყოველთვიური და ნამუშევარი საათების კვარტალური ინდექსების გაანგარიშებას იწყებს.

 

აღნიშნული ინდექსების გაანგარიშება წარმოადგენს საქართველოს ოფიციალური სტატისტიკის სისტემის 2020-2023 წლების სტრატეგიით განსაზღვრულ ერთ-ერთ აქტივობას, რომელიც მიმდინარეობდა ევროკავშირის პროგრამა Twinning-ის პროექტის ფარგლებში.

 

ბრუნვის მოცულობის ინდექსის გაანგარიშება განხორციელდა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით, ხოლო ნამუშევარი საათების ინდექსების წარმოება მიმდინარეობს საქსტატის მიერ  ორგანიზებული კვარტალური გამოკვლევის საფუძველზე.

 

უნდა აღინიშნოს, რომ ზემოთ ხსენებული ინდექსების გაანგარიშება ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ამასთან, გაანგარიშების პროცესში  აქტიურად მონაწილეობდნენ დანიის და ფინეთის სტატისტიკის სამსახურის ექსპერტები.


წარმოდგენილი მონაცემები არის წინასწარი და მათი დაზუსტება განხორციელდება 2022 წლის მარტში.

 

 

წელი