უწყებათაშორისმა საბჭომ საქსტატის 2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში დაამტკიცა

თარიღი: 13 მაისი 2022

13 მაისს საქსტატში უწყებათაშორისი საბჭოს სხდომა გაიმართა, რომელზეც საქსტატის აღმასრულებელმა დირექტორმა - გოგიტა თოდრაძემ, განსახილველად წარადგინა 2020-2023 წლების საქართველოს ოფიციალური სტატისტიკის ეროვნული სისტემის განვითარების სტრატეგიისა და მისი განხორციელების 2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების წლიური ანგარიში.

 

უწყებათაშორისი საბჭო საქართველოს მთავრობის დადგენილებით 2019 წლიდან ფუნქციონირებს და ევალება ოფიციალური სტატისტიკის სისტემის 2020-2023 წლების განვითარების სტრატეგიის, ასევე შესაბამისი სამოქმედო გეგმის შემუშავება და მისი შესრულების ანგარიშის დამტკიცება.

 

საბჭო, რომელსაც საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორი ხელმძღვანელობს, თორმეტი წევრისგან შედგება და აერთიანებს საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზედენტს, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციას და ცხრა სამინისტროს წარმომადგენელს, მინისტრის მოადგილეების დონეზე.

 

საქსტატის 2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმა შემუშავებული იყო პოლიტიკის დაგეგმვის, მონიტორინგის და შეფასების სახელმძღვანელოს მოთხოვნების შესაბამისად და ის ითვალისწინებდა 3 პრიორიტეტს, 12 ამოცანასა და 86 აქტივობას. გოგიტა თოდრაძემ საბჭოს წევრებს დეტალურად წარუდგინა ინფორმაცია თითოეული მიზნითა და ამოცანებით განსაზღვრული აქტივობების შესრულების შესახებ, პასუხისმგებელი უწყებების, საჭირო ბიუჯეტისა  და შესრულების ვადების მითითებით.

 

უწყებათაშორისმა საბჭომ 2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში ერთხმად დაამტკიცა, რომელიც განთავსდება საქსტატის ვებ-გვერდზე და ხელმისაწვდომი იქნება ნებისმიერი დაინტერესებული მომხმარებლისთვის. 
 

წელი