სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში - 2022 წლის მაისი

თარიღი: 20 ივნისი 2022

წელი