საქსტატში მონაცემთა შეგროვების ახალი ტექნოლოგიების დანერგვასთან დაკავშირებით ტრენინგი მიმდინარეობს

თარიღი: 16 ნოემბერი 2022

საქსტატში მიმდინარე კვირის განმავლობაში, სოფლის მეურნეობის სტატისტიკაში ახალი ტექნოლოგიების დანერგვასთან დაკავშირებით ტრენინგი მიმდინარეობს.  ახალი ტექნოლოგიები ითვალისწინებს მონაცემთა შეგროვების პროცესში დისტანციური ზონდირებისა და გეოსივრცით ანალიზის გამოყენებას. ტრენინგი აზიის განვითარების ბანკის (ADB) პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს და მისი  მიზანია, მონაწილეებს მიაწოდოს საჭირო თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, მიწის საფარის კლასიფიკაციის საბაზისო სავარჯიშოების განსახორციელებლად, ღია წყაროდან მოპოვებული დისტანციური ზონდირების მონაცემებისა და უფასო პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტრუმენტების გამოყენებით.

 

ტრენინგის პროცესში განხილულ იქნება ისეთი საკითხები, როგორიცაა სასოფლო-სამეურნეო სტატისტიკის წარმოებისას GIS ტექნოლოგიებისა და დისტანციური ზონდირების გამოყენება, გეოსივრცითი მონაცემების ძირითადი კონცეფციები და მონაცემთა ტიპები, აგრეთვე მიწის საფარის კონტროლირებადი და არაკონტროლირებადი კლასიფიკაციები.

 

ტრენინგს აზიის განვითარების ბანკის ექსპერტები ატარებენ, რომელშიც საქსტატის ათზე მეტი ტანამშრომელი მონაწილეობს.
 

წელი