პრეს რელიზი მსჯავრდადებულთა რაოდენობის და სასჯელის ღონისძიებების შესახებ

თარიღი: 24 მარტი 2010