ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2012 თებერვალი

თარიღი: 30 მარტი 2012