მთლიანი შიდა პროდუქტი 2011 წელს (დაზუსტებული)

თარიღი: 15 ნოემბერი 2012

წელი