საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2012 წ. იანვარი-ოქტომბერი (წინასწარი)

თარიღი: 16 ნოემბერი 2012

წელი