საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2012 წ. იანვარი-ოქტომბერი

თარიღი: 26 ნოემბერი 2012

წელი