ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, ოქტომბერი 2012

თარიღი: 30 ნოემბერი 2012

წელი