ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2012 ოქტომბერი

თარიღი: 30 ნოემბერი 2012

წელი