ბიზნეს სექტორი, 2012 წლის III კვარტალი

თარიღი: 4 დეკემბერი 2012
წელი