პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2012 წ.III კვარტალი (წინასწარი)

თარიღი: 10 დეკემბერი 2012


წელი