საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2012 წ. იანვარი-ნოემბერი (წინასწარი)

თარიღი: 18 დეკემბერი 2012

წელი