საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2012 წლის III კვარტალი

თარიღი: 19 დეკემბერი 2012

წელი