საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2012 წ. იანვარი-ნოემბერი

თარიღი: 24 დეკემბერი 2012

წელი