საქსტატმა საწარმოთა საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის 2012 წლის IV კვარტალის სტატისტიკური გამოკვლევა დაიწყო

თარიღი: 8 იანვარი 2013

წელი