საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების 2009-2010 სასწავლო წლის გამოკვლევის შედეგები

თარიღი: 8 აპრილი 2010

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ა. წ. 12 აპრილს გამოაქვეყნებს საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების 2009-2010 სასწავლო წლის გამოკვლევის შედეგებს. კერძოდ, ინფორმაციას სტუდენტების მიღების, რიცხოვნობის და გამოშვების შესახებ სახელმწიფო და კერძო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პროგრამების მიხედვით, პროფესორ მასწავლებელთა რაოდენობას უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, საზღვარგარეთ გაგზავნილი სტუდენტებისა და უცხოელი სტუდენტების რაოდენობას და სხვ....
 

წელი