საქსტატმა საწარმოთა 2012 წლის IV კვარტალის გამოკვლევის საველე სამუშაოები დაიწყო

თარიღი: 14 იანვარი 2013

წელი